Home / Artykuły

Pomocnicze tabele finansowe

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępniła w dniu 6 lutego 2017 r. pomocnicze tabele finansowe (7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 z Biznesplanu do poddziałania 19.2) z wprowadzonymi formułami, które ułatwią Państwu poprawne przygotowanie rachunku zysków i strat, wskaźnika NPV oraz obliczenie wskaźnika rentowności.

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy na szkolenia przygotowujące do aplikowania o wsparcie

Wizytą w Multicentrum przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka

W dniu 25 stycznia br. przedstawiciele naszego stowarzyszenia oraz Powiat Warszawski Zachodni byli z wizytą w Multicentrum przy Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Białołęka.

Szkolenie dla Rady i pracowników Biura

W dniu 24 stycznia br. odbyło się szkolenie dla pracowników Biura oraz członków Rady, które poprowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.

UWAGA!

 

ZMIANA TERMINU NABORU WNIOSKÓW!

  

Radosna nowina

Dziś w końcu możemy podzielić się kolejną radosną nowiną!

Projekt pt. "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne’’ został wybrany do dofinansowania.

Podpisanie listu intencyjnego z Fundacją Dumni Polską

W dniu 18 stycznia 2017 roku podpisaliśmy kolejny list intencyjny z Fundacją Dumni Polską, którą reprezentował Pan Wojciech Samczuk. Dziękujemy i liczymy na udaną współpracę!

Informacja

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U.z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych (ADO) zbieranych w ramach wykonywania zadań publicznych przez Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” przy ulicy Gminnej 6, 05-152 Czosnów jest Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”.

Już niedługo kolejne nabory!

Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której zostanie zamieszczona informacja dotycząca planowanych szkoleń.

Podsumowanie szkolenia

W dniu 10 stycznia 2017 r. odbyło się szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej