Home / Artykuły

Dyżury Członków Rady!

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).

Wyniki oceny operacji.

W związku z zakończeniem wyboru operacji przedstawiamy wyniki ocen w ramach naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017 i 6/2017

Ogłoszenie

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM''
z siedzibą w Czosnowie ul. Gminna 6 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych 
(1,0 etat)

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' zawiadamia, iż w dniu 19 kwietnia 2017 roku tj. w środa o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów), odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem dokonania uzupełnień w ramach naboru 1/2017 i 2/2017 przesłanych przez Samorząd Województwa

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

W związku z brakiem quorum w I - ym i II - im terminie posiedzenia Rady tj. 11 kwietnia 2017 r., został wyznaczony nowy termin posiedzenia, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa), godzina 17:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

W związku z brakiem quorum w I - ym i II - im  terminie posiedzenia Rady tj. 4 kwietnia 2017 r. zgodnie z § 11 Regulaminem Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem'' został wyznaczony nowy termin posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek), godzina 17:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Rozpatrzenie protestów w ramach naborów 1/2017 i 2/2017

W dniu 30 marca br. odbyło się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru nr 1/2017 oraz 2/2017.

Podpisanie umowy "Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD"

W dniach 20/21 marca odbyliśmy wizytę u naszego partnera LGD ”Beskid Gorlicki”. Wizyta ta związana była z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu współpracy pt. „Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD”.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek), godzina 17:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Podsumowanie szkolenia

W dniu 7 marca 2017 r. odbyły się szkolenia indywidualne dla wnioskodawców, przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach przedsięwzięć: 2.1.1; 3.1.1; 3.2.1; 3.3.1. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.