Home / Artykuły

Zapowiedź II Pikniku Historycznego w Lipkowie

Zapowiedź II Pikniku Historycznego w Lipkowie.
Pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim !
27 maja 2017 r.!!

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów. Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie się zasadą konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Warsztaty

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR. Warsztaty poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Zaproszenie

II Piknik Historyczny już 27 maja 2017 r.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na turniej tenisowy Misja Kampinos CUP!

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady (nabór 7/2017, 8/2017 oraz rozpatrzenie protestów w ramach naboru 4/2017)

Zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek), godzina 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Wyjazd samorządowców do Bałtowa

W dniach 24-25 kwietnia 2017 roku odbył się wyjazd dla samorządowców z terenu działania naszego stowarzyszenia do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Podczas wyjazdu odbyły się szkolenia na temat budowania marki lokalnej, produktów turystycznych oraz sieciowania usług turystycznych.

Stwórzmy coś razem!

Razem stwórzmy Markę Lokalną obszaru działania naszego stowarzyszenia.

Spot Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem".
Marka Lokalna - stwórzmy ją razem! Promujemy najlepszych!

Powstanie nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została odpisana umowa na realizację projektu pt. "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne''.

Posiedzenie Rady - uzupełnienie naboru 1/2017 i 2/2017

W dniu 19 kwietnia 2017 roku w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czosnowie (sala komputerowa) odbyło się posiedzenie Rady w celu dokonania uzupełnień w ramach naboru 1/2017 i 2/2017 przesłanych przez Samorząd Województwa.