Home / Artykuły

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

W dniu 4 lipca 2017 r. (wtorek), godzina 17:00 w Biurze Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów (pokój 41) odbędzie się posiedzenie Rady dotyczące procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność'' objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych

Rozpatrzenie protestu

Ponowny wybór operacji przez LGD - rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego art. 58 ust. 3 i 4 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)

Za nami II edycja Pikniku Historycznego

Zapraszamy do obejrzenia relacji !

„Misja Kampinos CUP” …

W ostatni weekend 20-21 maja 2017 roku na krytych kortach Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu odbyły się rozgrywki w ramach pierwszej edycji Tenisowego Turnieju MISJA KAMPINOS CUP.

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

Zawiadamiamy o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą  a Kampinosem”, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2017 r. (piątek), godzina 16:00  w Biurze Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW 2014-2020 realizowanych  przez podmioty inne niż LGD,

Seminarium

W dniu 23 maja 2017 r. Prezes Zarządu Paweł Białecki uczestniczył w seminarium dla polskich i francuskich lokalnych grup działania w Ambasadzie RP w Paryżu.

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!

Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Błonie, Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki.

Dyżury Członków Rady!

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).

Wyniki oceny operacji

W związku z zakończeniem wyboru operacji przedstawiamy wyniki ocen w ramach naborów 7/2017 i 8/2017