Home / Archiwum / Projekty / Projekt - Rajd Kampinoski

Projekt - Rajd Kampinoski

W dniu 12 listopada 2011 r. odbył się ,,Rajd Kampinoski’’ współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Celem projektu była promocja, rozwój i upowszechnianie czynnej turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Kampinoskiej.Naszym zamierzeniem było odnowienie tradycji pieszych rajdów po Puszczy Kampinoskiej, które sprowadzały niegdyś na ten teren harcerzy i turystów z całej Polski. Rajd miał za zadanie ukazać atrakcyjność turystyczną okolicy, bogactwo otaczającego nas świata zwierząt i roślin oraz dziedzictwo historyczne tego terenu.Poprzez Rajd pokazaliśmy, że rekreacja na tym terenie może przynieść wiele radości i jednocześnie pożytku. Celem zadania była również edukacja przyrodnicza i historyczna uczestników. Z tego względu projekt skierowany został głównie do dzieci i młodzieży,ale jego uczestnikami mogli być wszyscy, którzy kochają przyrodę i wypoczynek na łonie natury.

Uczestnicy Rajdu zgrupowani byli w kilkuosobowych patrolach.Przemieszczali się wyznaczoną trasą biegnącą prze teren KPN i Puszczę Kampinoską.Trasa była wyznaczona w sposób umożliwiający dotarcie do ważnych miejsc pamięci i wydarzeń historycznych, zabytków, pomników przyrody oraz zapoznanie się z miejscową fauną i florą. Uczestnicy rajdu przemierzali trasę wraz z przewodnikiem. Na trasie Rajdu Kampinoskiego zostały także ustawione punkty kontrolne, w których uczestnicy musieli wykonać różnego rodzaju zadania sprawdzające wiedzę zdobytą na poszczególnych etapach trasy.Rajd zakończył się ogniskiem z kiełbaskami oraz rozdaniem dyplomów i pucharów.