Home / Archiwum / Konkursy

Komunikat

Szanowni Państwo, prezentujemy listy operacji wybranych do finansowania w ramach działań "Różnicowanie w kierunku działalności  nierolniczej" i "Odnowa i rozwój wsi"

RDN - komunikat o ocenie

Prezentujemy listę oceny operacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". Od decyzji Rady oceniającej wnioski przysługuje odwołania w terminie 7 dni od daty ukazania się na stronie www.lgdkampinos.pl informacji o dokonanej ocenie.

"Odnowa i rozwój wsi" - komunikat o ocenie

Prezentujemy listę oceny operacji w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi". Od decyzji Rady oceniającej wnioski przysługuje odwołania w terminie 7 dni od daty ukazania się na stronie www.lgdkampinos.pl informacji o dokonanej ocenie.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Komunikat

Szanowni Państwo,
prezentujemy listę operacji wybranych dla działania "Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Listy mają charakter ostateczny

Małe projekty - Komuniakt o operacjach wybranych i niewybranych

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych dla działania "Małe projekty" po uwzględnieniu odwołań. Listy mają charakter ostateczny

Kolejny nabór zakończony

Zakończyły się nabory na działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz „Odnowa i rozwój wsi”. Na działanie „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wpłynęły dwa wnioski na łączną kwotę pomocy 170 000 zł. W ramach naborów na działanie „Odnowa i rozwój wsi” wpłynęło 11 wnioski na łączną sumę 2 880 494,00 zł. Posiedzenie Rady oceniającej wnioski odbędzie się 3 listopada o godzinie 14 w siedzibie Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem".

Komunikat o ocenie operacji w ramach "TiR. Mikroprzedsiębiorstw"

Prezentujemy listę oceny operacji w ramach działania "Tworzenie i rózwój mikroprzedsiębiorstw".
Od decyzji Rady oceniającej wnioski przysługuje odwołania w terminie 7 dni od daty ukazania się informacji o dokonanej ocenie.

Komunikat o ocenie operacji w ramach działania "Małe Projekty"

Prezentujemy listę oceny operacji w ramach działania tzw. "Małe Projekty".
Od decyzji Rady oceniającej wnioski przysługuje odwołania w terminie 7 dni od daty ukazania się informacji o dokonanej ocenie.

Nabór na Małe Projekty i Tworzenie Mikroprzedsiębiorstw zakończony

Zakończyły się nabory na działania Małe Projekty oraz Tworzenie i rózwój mikroprzedsiębiorstw. Na działanie Małe projekty wpłyneły 42 wnioski na łączną kwotę pomocy 812 513,35 zł. W ramach naborów na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wpłynęły dwa wnioski na łączną sumę 300 000 zł.

Pomoc w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” - nr konkursu RDN/1/2011

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Wnioski należy składać w terminie od 19.09.2011 r. do 18.10.2011 r.