Home / Archiwum / Konkursy

Konkurs - Małe Projekty

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Terminy naborów

Małe projekty - od 22 października do 7 listopada
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - od 22 października do 7 listopada
Odnowa i rozwój wsi - od 22 października do 12 listopada.

Małe projekty - operacje wybrane

Prezentujemy liste operacji wybranych i nie wybranych do fiansowania w ramach działania Małe projekty

Tworzenie i rozwój mikroprzediębiorstw - operacje wybrane

Prezentujemy liste operacji wybranych do fiansowania w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Lista ocen dla "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Poniżej prezentujemy listę operacji ocenionych w ramach konkursu na działanie Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

Lista operacji ocenionych dla działania "Małe projekty"

Prezentujemy listę ocenionych operacji w ramach działania małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Komunikat o zakończonych naborach

W dniu 31 maja zakończone zastały nabory na działania Małe Projekty oraz Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Poniżej prezentujemy listy złożonych wniosków. Kolejny nabór na Małe Projekty odbędzie się na jesieni tego roku. Nabór na Tworzenie i Mikroprzedsiębiorstw planowany jest na styczeń 2013 roku.

Informacja - Tworzenie mikroprzedsiębiorstw

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Wnioski należy składać w terminie od 07 maja 2012 r. do 31 maja 2012 r

Informacja - Małe projekty

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów. Wnioski należy składać w terminie od 07 maja 2012 r. do 31 maja 2012 r

Nabory wniosków 2012 !

Znane są już terminy naborów wniosków dotyczących dofinansowania przedsięwzięć za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.
07.05 - 31.05.2012 r. - Małe projekty
07.05 - 31.05.2012 r. - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw