Home / Archiwum / Konkursy

Lista operacji ocenionych dla działania - Małe projekty

Poniżej prezentujemy listę ocenionych operacji w ramach działania małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Lista - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Poniżej prezentujemy listę ocenionych operacji w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Informacja o posiedzaniach rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" uprzejmie zawiadamia o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 23 listopada 2012 r.

Posiedzenie Rady - Odnowa i rozwój wsi

Informujemy o posiedzeniu Rady oceniającej wnioski w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Lista wniosków - Odnowa i rozwój wsi

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy listę operacji złożonych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Informacja o posiedzeniu Rady oceniającej wnioski

Zamieszczamy informację o posiedzeniu Rady oceniającej wnioski

Lista wniosków - "Małe Projekty"

Prezentujemy listę wniosków, które wpłynęły w ramach działania Małe Projekty

Lista wniosków - "Różnicowanie"

Prezentujemy listę wniosków, które wpłynęły w ramach działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Konkurs - Odnowa i rozwój wsi

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za  pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Konkurs - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.