Home / Archiwum / Konkursy

Rejestr wniosków - Odnowa i rozwój wsi

Publikujemy rejestr wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" - Działanie: Odnowa i rozwój wsi.

Rejestr wniosków - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Publikujemy rejestr wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" - Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Rejestr wniosków - Małe projekty

Publikujemy rejestr wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" - Działanie: Małe projekty

Posiedzenia Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" uprzejmie zawiadamia o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniach 5 i 6 lutego 2013 r. w siedzibie LGD (Czosnów ul. Gminna 6) celem oceny operacji w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z procedurą wyboru operacji.

Rejestr wniosków - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Publikujemy rejestr wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach "Wdrażania lokalnych strategii rozwoju" - Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista operacji wybranych.

Prezentujemy listę operacji wybranych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.

Nowe nabory

Informujemy o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działań: „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Małe projekty"  i „Odnowa i rozwój wsi”.

Lista - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Przedstawiamy listę operacji wybranych i niewybranych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista - Małe projekty

Przedstawiamy listę operacji wybranych i niewybranych dla działania Małe projekty.

Lista operacji - Odnowa i rozwój wsi

Prezentujemy listę operacji ocenionych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi.