Home / Archiwum / Konkursy

Lista - "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

Lista - "Małe projekty"

Prezentujemy listę operacji wybranych i niewybranych w ramach działania "Małe projekty".

Lista ocenionych operacji

Szanowni Państwo,
poniżej prezentujemy listę operacji ocenionych dla działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty.

Informacja o posiedzeniach Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ uprzejmie zawiadamia o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 18 grudnia 2013 r. w siedzibie LGD (Czosnów ul. Gminna 6)

Informacja o posiedzeniach Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem" uprzejmie zawiadamia o posiedzeniach Rady, które odbędą się w dniu 9 grudnia 2013 r. w siedzibie LGD (Czosnów ul. Gminna 6)

Ogłoszenie - „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Ogłoszenie - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Ogłoszenie - „Odnowa i rozwój wsi”

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Ogłoszenie - "Małe projekty"

Zarząd Województwa Mazowieckiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania - Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem” o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Nabory wniosków!

Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” działające jako LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przeprowadzi w dniach od 13 listopada 2013 r. do 29 listopada 2013 r. kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie działań: Małe projekty, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi