Home

Ogłoszenie (spotkania informacyjne)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020!

List Intencyjny podpisany!

Dnia 15 września 2016 r. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy w celu utworzenia marki lokalnej na obszarze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. W imieniu naszego Stowarzyszenia podpisy złożyli Prezes Zarządu - Paweł Białecki oraz Wiceprezes Zarządu - Piotr Rutkowski zaś ze strony ZPR Express Sp. z o.o podpis złożył Prezes Zarządu - Marek Kamiński.

Zwiedzanie Parku Rozrywki Julinek

Po konferencji pt. ,,Rozwój turystyki na terenie KPN oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej'' przybyli goście (przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych) zwiedzali liczne atrakcje jakie oferuje Park Rozrywki Julinek (m.in. park linowy, mini golf) jako przykład dobrych praktyk w sprzyjaniu rozwoju turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Relacja Video

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji pn. ,,Rozwój turystyki na terenie KPN oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej’’

Relacja z konferencji

W dniu 15 września br. w Julinku odbyła się konferencja pn. "Rozwój turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej". Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Rozwoju.

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. Rozwój turystyki na terenie KPN oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej! Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Rozwoju.

Dokumentacja aplikacyjna dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Dokumentacja aplikacyjna dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Informacja - Plan komunikacji

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 umowy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  Stowarzyszenie  ”Między Wisłą  a Kampinosem'' przekazuje do publicznej wiadomości Plan Komunikacji.

Informacja - LSR, umowa ramowa, statut, lista członków LGD, lista członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 umowy ramowej Stowarzyszenie "Między Wisłą  a Kampinosem" przekazuje do publicznej wiadomości: LSR, umowę ramową, statut, listę członków LGD, listę członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. Jednocześnie informujemy, że dokumenty mogą ulec zmianie w najbliższym czasie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 19 lipca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' na którym podjęta została m.in. uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 i przyjmowania jej jednolitego tekstu, oraz Regulaminach i załącznikach do LSR i umowy ramowej.

Wizyta studyjna dla zespołu ds. utworzenia marki lokalnej obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

W dniach 9-10 lipca 2016 r. odbyła się wizyta studyjna na terenie Lokalnej Grupy Działania ,,Krajna Złotowska’’ dla zespołu ds. utworzenia marki lokalnej obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. Wyjazd miał na celu zdobycie wiedzy i poznanie „dobrych praktyk” z zakresu m.in. produktu lokalnego, lokalnego znaku promocyjnego i marki lokalnej jako wizytówki LGD. Stworzenie marki lokalnej będzie użytecznym narzędziem rozwoju obszaru Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’, w tym rozwoju przedsiębiorczości i promocji regionu, a także sieciowania, kreowania kultury współpracy i wzmacniania kapitału społecznego.

Zawody o Puchar Prezesa LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

W dniu 26 czerwca br. odbyła się kolejna wędkarska impreza współfinansowana przez nasze Stowarzyszenie pn. Towarzyskie zawody spławikowe o Puchar Prezesa LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. Zawody zorganizowane zostały we współpracy z Kołem Wędkarskim Nr 9 w Błoniu i weszły do kalendarza naszych stałych, corocznych imprez.

Nagroda dla zwycięzcy konkursu na imię dla maskotki naszego Stowarzyszenia

W ostatnim czasie rozstrzygnęliśmy konkurs na imię dla maskotki naszego Stowarzyszenia. I jak już dobrze wiecie nazywa się ona Funduszek. Łoś ,,Funduszek'' pozostając bardzo wdzięczny pomysłodawcy swojego imienia Ksaweremu Kamińskiemu (z gm. Leszno) wręczył mu 21 czerwca br. nagrodę za najlepszą propozycję imienia.

Wspólnie z Funduszkiem – jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Za nami wielkie wydarzenie! Akcja Dar Serca!

W dniu 26 czerwca br. Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” jako partner akcji wzięło udział w Wielkim Pikniku Krwiodawstwa zorganizowanym przez Klub HDK PCK "Strażak", we współpracy z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

Informacja o wyniku naboru - Główny księgowy

Informujemy, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY została wybrana Pani Jolanta Świerczewska zam. Augustówek.

Spotkanie seniorów - II edycja

W dniu 19 czerwca br. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - odbyła się II edycja spotkania seniorów z obszaru działania Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. Spotkanie miało na celu integracji seniorów z terenu powiatu warszawskiego zachodniego i powiatu nowodworskiego oraz Gminy Teresin. Łącznie na spotkaniu pojawiło się prawie 400 osób.

Maskotki w szpitalu :-)

W dniu 16 czerwca br. nasz Funduszek wraz ze swoimi kolegami: Smokiem ,,WUZETKIEM’’ (z Powiatu Warszawskiego Zachodniego), Psem Saperkiem (z 2 Mazowieckiego Pułku Saperów) oraz Borsukiem (z Komendy Stołecznej Policji) wędrowali po Szpitalu Dziecięcym w Dziekanowie Leśnym oraz Oddziale Dziecięcym Szpitalu Powiatowym w Nowym Dworze Mazowieckim z okazji ,,Dnia Dziecka’’.

II Olimpiada Sportowa dla przedszkolaków

W dniu 14 czerwca br. odbyła się II Olimpiada Sportowa dla przedszkolaków z Gminy Czosnów pod hasłem „Mały Olimpijczyk” organizowana przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Kazuniu Nowym. Celem olimpiady było integrowanie grup przedszkolnych, zachęcanie dzieci do aktywności ruchowej oraz wzbogacanie przeżyć poprzez szlachetne współzawodnictwo.

Piknik rodzinny

W dniu 11 czerwca br. na terenie Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach (gmina Leoncin) odbył się ,,Piknik rodzinny’’, zorganizowany przez Zespół Szkół w Głusku oraz Radę Rodziców.

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej!

Informacja o wyniku naboru - Dyrektor Biura

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko
DYREKTOR BIURA
 został wybrany
Pan Piotr Grzelak.

Piknik historyczny

W dniu 28 maja 2016 r. na Polanie w Lipkowie w Gminie Stare Babice w Powiecie Warszawskim Zachodnim odbył się piknik historyczny pn.: „Pojedynek podpułkownika kozackiego Jurko Bohuna z imć Panem Michałem Wołodyjowskim” w ramach Głównych Obchodów Roku Henryka Sienkiewicza na Mazowszu.

Umowa ramowa została podpisana!

W dniu 17 maja 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zostały podpisane umowy ramowe z Lokalnymi Grupami Działania na kolejne programowanie PROW 2014-2020. Podpisanie umowy ramowej jest ostatnim etapem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a jednocześnie rozpoczęciem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Ważne wydarzenia

W minionym tygodniu miały miejsce dwa wydarzenia szczególnie ważne dla naszego Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''.

Wyniki konkursu

Kochani! Koniec trzymania Was w niepewności, czas ogłosić wyniki!
Ogromnie się cieszymy, że tak licznie przystąpiliście do konkursu na imię dla maskotki Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

Konferencja

W dniu 9 maja br. w Gościńcu Julinek odbyła się konferencja pn. ,,Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej. Marketing terytorialny a szanse rozwojowe obszaru Stowarzyszenia ’’Między Wisłą a Kampinosem’’.

Relacja video

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji pn. "Inauguracja procesu tworzenia marki lokalnej. Marketing terytorialny a szanse rozwojowe obszaru Stowarzyszenia Między Wisłą a Kampinosem’’

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.