Home

sygnatura-page-001[60644]

UWAGA! - Informacje o aktualnych naborach znajdują się w dziale KONKURSY

Seminarium

W dniu 23 maja 2017 r. Prezes Zarządu Paweł Białecki uczestniczył w seminarium dla polskich i francuskich lokalnych grup działania w Ambasadzie RP w Paryżu.

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR!

Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' ogłasza konsultacje społeczne, dotyczące aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Błonie, Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki.

Dyżury Członków Rady!

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę (zgodnie z § 6 ust. 56 i 57 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD).

Wyniki oceny operacji

W związku z zakończeniem wyboru operacji przedstawiamy wyniki ocen w ramach naborów 7/2017 i 8/2017

Warsztaty

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR. Warsztaty poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Szkolenie

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów. Celem szkolenia jest m.in. zapoznanie się zasadą konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020.
Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020.

Zapowiedź II Pikniku Historycznego w Lipkowie

Zapowiedź II Pikniku Historycznego w Lipkowie.
Pojedynek Bohuna z Wołodyjowskim !
27 maja 2017 r.!!

Zaproszenie

II Piknik Historyczny już 27 maja 2017 r.

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na turniej tenisowy Misja Kampinos CUP!

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady (nabór 7/2017, 8/2017 oraz rozpatrzenie protestów w ramach naboru 4/2017)

Zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które odbędzie się w dniu 15 maja 2017 r. (poniedziałek), godzina 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Wyjazd samorządowców do Bałtowa

W dniach 24-25 kwietnia 2017 roku odbył się wyjazd dla samorządowców z terenu działania naszego stowarzyszenia do Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Podczas wyjazdu odbyły się szkolenia na temat budowania marki lokalnej, produktów turystycznych oraz sieciowania usług turystycznych.

Stwórzmy coś razem!

Razem stwórzmy Markę Lokalną obszaru działania naszego stowarzyszenia.

Spot Lokalnej Grupy Działania "Między Wisłą a Kampinosem".
Marka Lokalna - stwórzmy ją razem! Promujemy najlepszych!

Powstanie nowoczesna placówka kulturalno-edukacyjna

Dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została odpisana umowa na realizację projektu pt. "Rozwój oferty kulturalnej powiatu warszawskiego zachodniego dzięki dostosowaniu i udostępnieniu nowej przestrzeni wykorzystywanej na cele kulturalne''.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.