Home

sygnatura-page-001[60644]

UWAGA! - Informacje o aktualnych naborach znajdują się w dziale KONKURSY

Posiedzenie Rady

W dniu 4 lipca 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia w celu dokonania uzupełnień w ramach naboru 3/2017 i 6/2017 oraz ponownej oceny wniosków w ramach postępowania protestowego w związku z rozpatrzeniem protestów przez Zarząd Województwa Mazowieckiego - (wniosek z naboru nr 4/2017)

Nowy projekt

Projekt współpracy "Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD" został złożony !

Otwarcie wystawy Wisła

W dniu 21 czerwca br. w Starostwie Powiat Warszawski Zachodni odbył się wernisaż wystawy fotograficznej pn. ,,Wisła – królowa polskich rzek’’ autorstwa Artura Tabora.

Spotkanie seniorów

W dniu 25 czerwca 2017 r. miało miejsce wyjątkowe wydarzenie - odbyła się III edycja spotkania seniorów z obszaru działania Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem".

Dzień Dziecka w Cząstkowie Mazowieckim

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat" :-) :-) :-) Dzień Dziecka w Zespole Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim (gmina Czosnów). Kolejna inicjatywa wsparta przez nasze stowarzyszenie!

Aneks podpisany

Aneks do umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) objętego PROW na lata 2014-2020.

Dar serca - podsumowanie

Za nami wielkie wydarzenie! Akcja Dar Serca! W minioną sobotę Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” jako partner akcji wzięło udział w Wielkim Pikniku Krwiodawstwa zorganizowanym przez Klub HDK PCK "Strażak", we współpracy z Powiatem Warszawskim Zachodnim.

Festyn Rodzinny w Górkach

W dniu 21 maja br. na terenie Zespołu Szkół w Górkach (gmina Leoncin) Z górki na Górki odbył się ,,III Festyn Rodzinny’. Funduszek chętnie witał się z dziećmi, tańczył oraz pozował do wspólnych zdjęć :-). Stowarzyszenie "Między Wisłą a Kampinosem" z przyjemnością po raz kolejny wsparło organizację pikniku rodzinnego.

Wynik naboru

Informacja o wyniku naboru - specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych

Rozpatrzenie protestu

Ponowny wybór operacji przez LGD - rozpatrzenie protestu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego art. 58 ust. 3 i 4 ustawy PS w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS)

„Misja Kampinos CUP” …

W ostatni weekend 20-21 maja 2017 roku na krytych kortach Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu odbyły się rozgrywki w ramach pierwszej edycji Tenisowego Turnieju MISJA KAMPINOS CUP.

Za nami II edycja Pikniku Historycznego

Zapraszamy do obejrzenia relacji !

Seminarium

W dniu 23 maja 2017 r. Prezes Zarządu Paweł Białecki uczestniczył w seminarium dla polskich i francuskich lokalnych grup działania w Ambasadzie RP w Paryżu.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.