Home

Spotkanie informacyjne i szkolenie

Serdecznie zapraszmy mieszkańców, samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, rolników oraz przedsiębiorców do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD oraz przedsiębiorców i osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Informacja dla beneficjentów

Informujemy, że na stronie internetowej ARiMR został uruchomiony generator wniosków o przyznanie pomocy

Szkolenia

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach nt. warunków i sposobów realizacji oraz rozliczania projektów!

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na spotkanie pt. ,,Moja droga życia’’, które odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 r. Na wszystkich uczestników spotkania czeka upominek – kalendarz na rok 2017 z autorskimi fotografiami Artura Tabora wydany przez Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’.

Walne Zebranie Członków

W dniu 10 listopada 2016 r. obyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' na którym m.in. uzupełniono skład Rady i Komisji Rewizyjnej.

Trzeci list intencyjny podpisany!

W dniu 10 listopada 2016 roku odbyło się trzecie już podpisanie listu intencyjnego w sprawie współpracy w celu utworzenia marki lokalnej na obszarze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem''.

Podsumowanie niepodległościowego ,,Rajdu Kampinoskiego’’

Tradycyjnie już od sześciu lat, tak również w tym roku w dniu 5 listopada 2016 r. odbył się Niepodległościowy ,,Kampinoski Rajd’’. Rajd poświęcony był upamiętnieniu odzyskania Niepodległości przez Polskę. Organizatorem imprezy w tym roku było: Stowarzyszenie ,,Między Wisłą a Kampinosem’’, współorganizatorem: Samorząd Województwa Mazowieckiego zaś partnerami: Powiat Warszawski Zachodni, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesznie, Fundacja Grupy PERN - "Przyjaźń" oraz Towarzystwo Przyjaciół Kampinoskiego Parku Narodowego. Ponadto honorowy patronat nad wydarzeniem objął Ministerstwo Środowiska.

Drugi list intencyjny podpisany!

W dniu 9 listopada 2016 r. podpisany został drugi list intencyjny w sprawie współpracy w celu utworzenia marki lokalnej na obszarze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'', pomiędzy naszym stowarzyszeniem a Kampinoskim Parkiem Narodowy.

Relacja video

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z

VII Niepodległościowego Rajdu Kampinoskiego

Relacja video

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z warsztatów pt. ,,Marka lokalna – narzędzie współpracy dla samorządów'’.

VII Turniej Wsi

Dnia 23 października br. w Zespole Szkolno-Przedszkolnego w Kazuniu Nowym odbyła się kolejna już edycja Turnieju Wsi Gminy Czosnów. O zwycięstwo tym razem rywalizowali: Kazuń Nowy, Kaliszki, Sowia Wola, Palmiry, Jesionka, Kazuń Polski.
 

Podsumowanie spotkań informacyjnych

W dniach 21 września - 12 października 2016 r. odbył się cykl spotkań informacyjnych z mieszkańcami, samorządowcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, rolnikami oraz przedsiębiorcami nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Warsztaty

W dniu 13 października br. w Gościńcu Julinku odbyły się dwa warsztaty poświęcone m.in. tematyce budowania marki lokalnej. Pierwsze warsztaty pt. „Marka lokalna – narzędzie współpracy samorządów”. Drugie przewidziane dla grupy mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych z obszaru LGD dotyczyły Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR.

VII Niepodległościowy „Rajd Kampinoski’’

Serdecznie zapraszamy na VII Niepodległościowy „Rajd Kampinoski’’!

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na warsztaty dot. Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, budowy marki lokalnej a także monitoringu i ewaluacji wdrażania LSR
Warsztaty będą prowadzone przez doświadczonych trenerów Panią Olgę Gałek oraz Pana Jarosława Kuba.

Król Sparty - Andrzej Radzikowski

W dniu 4 października 2016 r. przed wschodem słońca przywitaliśmy na lotnisku Króla Sparty - Andrzeja Radzikowskiego i najlepszego serwismana Dariusza Ciećwierza :-) Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy za sportowe emocje!!!

,,Eko-piknik’’ 2016

Kolejna edycja ,,Eko-pikniku’’ już za nami! Dziękujemy wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoisko. Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu :-)

X Dni Czosnowa ... już za nami!

Jak co roku wzięliśmy udział w obchodach Dni Czosnowa wraz z zaprzyjaźnioną grupą rekonstrukcji historycznej Rota Strzelcza Prywatnego Zaciągu Imć Franciszka. Tym razem nasze stoisko nabrało historycznej wymowy. W przebraniach z dawnych epok witaliśmy odwiedzających nas gości, dla których zorganizowaliśmy konkursy i zabawy.

Prezentacja

Prezentacja ze spotkań informacyjnych nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

IV edycja Mazowieckiego Konkursu i Festiwalu produktu lokalnego

W dniu 24 września 2016 r. we Dworze Strzyżew odbyła się IV edycja Mazowieckiego Konkursu Nalewek i Festiwalu produktu lokalnego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezes Zarządu Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ Paweł Białecki.

Ogłoszenie (spotkania informacyjne)

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020!

List Intencyjny podpisany!

Dnia 15 września 2016 r. został podpisany list intencyjny w sprawie współpracy w celu utworzenia marki lokalnej na obszarze Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. W imieniu naszego Stowarzyszenia podpisy złożyli Prezes Zarządu - Paweł Białecki oraz Wiceprezes Zarządu - Piotr Rutkowski zaś ze strony ZPR Express Sp. z o.o podpis złożył Prezes Zarządu - Marek Kamiński.

Zwiedzanie Parku Rozrywki Julinek

Po konferencji pt. ,,Rozwój turystyki na terenie KPN oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej'' przybyli goście (przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych) zwiedzali liczne atrakcje jakie oferuje Park Rozrywki Julinek (m.in. park linowy, mini golf) jako przykład dobrych praktyk w sprzyjaniu rozwoju turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.

Relacja Video

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji pn. ,,Rozwój turystyki na terenie KPN oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej’’

Relacja z konferencji

W dniu 15 września br. w Julinku odbyła się konferencja pn. "Rozwój turystyki na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej". Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Rozwoju.

Konsultacje społeczne aktualizacji LSR

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’ ogłasza konsultacje społeczne aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (LSR) dla obszaru gmin: Czosnów, Leoncin, Łomianki, Kampinos, Leszno, Błonie, Stare Babice, Izabelin, Ożarów Mazowiecki.

Konferencja

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji pt. Rozwój turystyki na terenie KPN oraz w jego okolicach poprzez budowanie marki lokalnej! Patronat honorowy nad konferencją objął Minister Rozwoju.

Dokumentacja aplikacyjna dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020

Dokumentacja aplikacyjna dla poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"

Informacja - Plan komunikacji

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 4 umowy w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji  Stowarzyszenie  ”Między Wisłą  a Kampinosem'' przekazuje do publicznej wiadomości Plan Komunikacji.

Informacja - LSR, umowa ramowa, statut, lista członków LGD, lista członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 24 umowy ramowej Stowarzyszenie "Między Wisłą  a Kampinosem" przekazuje do publicznej wiadomości: LSR, umowę ramową, statut, listę członków LGD, listę członków zarządu, rady i komisji rewizyjnej oraz harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR. Jednocześnie informujemy, że dokumenty mogą ulec zmianie w najbliższym czasie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

W dniu 19 lipca br. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' na którym podjęta została m.in. uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu do wprowadzania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 i przyjmowania jej jednolitego tekstu, oraz Regulaminach i załącznikach do LSR i umowy ramowej.

Wizyta studyjna dla zespołu ds. utworzenia marki lokalnej obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”

W dniach 9-10 lipca 2016 r. odbyła się wizyta studyjna na terenie Lokalnej Grupy Działania ,,Krajna Złotowska’’ dla zespołu ds. utworzenia marki lokalnej obszaru Stowarzyszenia „Między Wisłą a Kampinosem”. Wyjazd miał na celu zdobycie wiedzy i poznanie „dobrych praktyk” z zakresu m.in. produktu lokalnego, lokalnego znaku promocyjnego i marki lokalnej jako wizytówki LGD. Stworzenie marki lokalnej będzie użytecznym narzędziem rozwoju obszaru Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem’’, w tym rozwoju przedsiębiorczości i promocji regionu, a także sieciowania, kreowania kultury współpracy i wzmacniania kapitału społecznego.

Zawody o Puchar Prezesa LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’

W dniu 26 czerwca br. odbyła się kolejna wędkarska impreza współfinansowana przez nasze Stowarzyszenie pn. Towarzyskie zawody spławikowe o Puchar Prezesa LGD ,,Między Wisłą a Kampinosem’’. Zawody zorganizowane zostały we współpracy z Kołem Wędkarskim Nr 9 w Błoniu i weszły do kalendarza naszych stałych, corocznych imprez.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.