Home

Wizualizacja

UWAGA! - Informacje o aktualnych naborach znajdują się w dziale KONKURSY

Wyniki oceny operacji.

W związku z zakończeniem wyboru operacji przedstawiamy wyniki ocen w ramach naborów 3/2017, 4/2017, 5/2017 i 6/2017

Ogłoszenie

ZARZĄD  STOWARZYSZENIA ,,MIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM''
z siedzibą w Czosnowie ul. Gminna 6 
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO:
specjalista ds. wdrażania i rozliczania funduszy zewnętrznych 
(1,0 etat)

Posiedzenie Rady

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia ,,Między Wisłą a Kampinosem'' zawiadamia, iż w dniu 19 kwietnia 2017 roku tj. w środa o godzinie 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów), odbędzie się posiedzenie członków Rady Stowarzyszenia celem dokonania uzupełnień w ramach naboru 1/2017 i 2/2017 przesłanych przez Samorząd Województwa

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

W związku z brakiem quorum w I - ym i II - im terminie posiedzenia Rady tj. 11 kwietnia 2017 r., został wyznaczony nowy termin posiedzenia, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2017 r. (środa), godzina 17:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU RADY

W związku z brakiem quorum w I - ym i II - im  terminie posiedzenia Rady tj. 4 kwietnia 2017 r. zgodnie z § 11 Regulaminem Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem'' został wyznaczony nowy termin posiedzenia Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017 r. (wtorek), godzina 17:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej  w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Rozpatrzenie protestów w ramach naborów 1/2017 i 2/2017

W dniu 30 marca br. odbyło się posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru nr 1/2017 oraz 2/2017.

Podpisanie umowy "Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD"

W dniach 20/21 marca odbyliśmy wizytę u naszego partnera LGD ”Beskid Gorlicki”. Wizyta ta związana była z podpisaniem umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu współpracy pt. „Marka Lokalna szansą rozwoju obszarów LGD”.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia "Między Wisłą a Kampinosem", które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2017 r. (wtorek), godzina 17:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Podsumowanie szkolenia

W dniu 7 marca 2017 r. odbyły się szkolenia indywidualne dla wnioskodawców, przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach przedsięwzięć: 2.1.1; 3.1.1; 3.2.1; 3.3.1. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.

Podsumowanie szkolenia

W dniu 14 lutego 2017 r. odbyło się  szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie dla jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, osób fizycznych oraz przedsiębiorców. Dziękujemy za tak liczne przybycie na szkolenie!

Zawiadomienie

Posiedzenie Rady – rozpatrzenie protestów w ramach naborów 1/2017 oraz 2/2017

Szkolenie

Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy przed nami od 3 kwietnia 2017 r. do 18 kwietnia 2017 r. zapraszamy potencjalnych Wnioskodawców na szkolenie, które odbędzie się w dniu 28 marca 2017 r. Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.

Dyżury Członków Rady!

Członkowie Rady ustalili harmonogram dyżurów w Biurze podczas możliwości złożenia protestu w celu wyjaśnienia dokonanej oceny operacji przez Radę.

Wyniki oceny operacji w ramach naboru 1/2017 i 2/2017

W związku z zakończeniem wyboru operacji w ramach naboru 1/2017 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz naboru 2/2017 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej przedstawiamy wyniki oceny operacji:

Szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie

7 MARCA 2017

Warto przyjść z pomysłem na projekt i skonsultować swój wniosek.
Szkolenie poprowadzi Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. PROW 2014-2020.
Zapraszamy!

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady

Na podstawie § 23 ust. 8 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”, § 9 Regulaminu Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem” oraz § 6 Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność’’ objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD, zawiadamiam o posiedzeniu Rady Stowarzyszenia ”Między Wisłą a Kampinosem”, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2017 r. (wtorek), godzina 17:00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Czosnowie - sala komputerowa (ul. Czosnów 6, 05-152 Czosnów).

Kolejny nabór wniosków

Kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy, tym razem dla m.in. jednostek sektora finansów publicznych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, osób fizycznych!

Zawieszenie działania generatora wniosków!

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że dnia 21 lutego 2017 r. zostaje zawieszone działanie generatora wniosków. Do czasu jego ponownego uruchomienia wnioski należy przygotowywać z wykorzystaniem dostępnych edytowalnych dokumentów (excel i word).

Zmieniona informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu

Informujemy, że w dniu 6 lutego 2017 r. została również zmieniona Informacja pomocnicza przy wypełniania biznesplanu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Lokalna Grupa Działania: Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem”

współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.